Mỏ đá xám basalt

Mỏ đá xám basalt

  • Địa chỉ mỏ đá Bon Pinao: xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, Đăk Nông.
  • Trữ lượng khai thác: 2.4 triệu m3.
  • Sản phẩm: Đá xám basalt

Một số hình ảnh thực tế tại Mỏ

Mỏ đá trắng granite Trắng Đăk Song

Sản phẩm đá trắng Đăk Song

  • Địa chỉ mỏ: xã Đăk Hòa, Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.
  • Trữ lượng khai thác: 1,658,200 m3.
  • Sản phẩm: Đá trắng Đăk Song.
  • Diện tích mỏ: 4,6 ha.

Một số hình ảnh thực tế tại Mỏ

TOP