Mỏ đá trắng Yên Bái

Đá trắng marble Yên Bái

Đá hoa vân Yên Bái

  • Địa chỉ mỏ: Thôn Vĩnh Đông, xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  • Trữ lượng khai thác: 29.2triệu m3.
  • Sản phẩm: Đá marble hoa vân, hoa trắng

Một số hình ảnh thực tế tại Mỏ

TOP