Mỏ đá đen Phú Yên

Đá đen Phú Yên

  • Địa chỉ mỏ: Núi Kim Sơn , Xã An Thọ, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên.
  • Diện tích: 2.7 ha.
  • Trữ lượng: 6.000m3/ha.
  • Sản phẩm: Đá đen Phú Yên

Một số hình ảnh thực tế tại Mỏ

TOP