Khả năng sản xuất

Thông tin Nhà máy

Kích thước Nhà máy: 50.000-100.000 mét vuông
Địa điểm Nhà máy: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam
Số lượng dây chuyền sản xuất: 5
Giá trị sản lượng hàng năm: 5 triệu đô la Mỹ - 10 triệu đô la Mỹ

Khả năng sản xuất

tên sản phẩm Các đơn vị sản xuất
(Năm trước)
Cao nhất bao giờ
Sản lượng hàng năm
Loại đơn vị
Bazan và granit 600000 800000 Mét vuông / mét vuông
TOP