Xí nghiệp 380

Thành lập từ 1992

Sản xuất, kinh doanh đá ốp lát : granite, basalt, marble

Mỏ đá

Sở hữu nhiều mỏ đá với nhiều chủng loại

Màu sắc phong phú, thị trường chấp nhận

PREV
NEXT
TOP