Mỏ đá xám basalt

Đá basal xám

  • Địa chỉ mỏ đá Bon Pinao: xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, Đăk Nông.
  • Trữ lượng khai thác: 2.4 triệu m3.
  • Sản phẩm: Đá xám basalt

Một số hình ảnh thực tế tại Mỏ

TOP