PY Cream granite

PY cream granite is a natural granite that is a product of the process of piling down the lava under the crust for a long time. Phu Yen ice cream has the valuable features such as: durable, hard, glossy, high homogeneity in color.

Type: Granite
Color: Cream
Made in: Phu Yen – Viet Nam
Surface: polished

Đặt hàng mẫu

Additional information

Kích thước

Slabs

Loại sản phẩm

Granite nội địa

Màu sắc

Kem

Ứng dụng

Đá lát nền, Đá ốp cầu thang, Đá Ốp mặt bàn, Đá Ốp tường

TOP